Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2024 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.

26 Aralık 2023


 

BASIN BÜLTENİ
 
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2024 Yılı Parasal Değerleri
Yeniden Belirlendi.
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 20/12/2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Düzenlemeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren uygulanmak üzere, 2023 yılı için belirlenen %58,46’lık yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.
 
2024 yılı için değeri 104.000 (yüzdört bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulu
r.