BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KOOPERATİFLERE DAİR YAYIMLANAN GENELGELERE İLİŞKİN DUYURU

01 Mart 2023

BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KOOPERATİFLERE DAİR KURULUŞ, DEĞİŞİKLİK İZİN İŞLEMLERİ VE YENİ ANASÖZLEŞME İNTİBAK İŞLEMLERİ HAKKINDA YAYIMLANAN GENELGELERE İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği üzere 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici 9.Maddesinde Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.
     Söz konusu intibak sürecinde kooperatif ve üst kuruluşlarına rehberlik edilmesi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta gerçekleşen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla  Bakanlığımızca hazırlanan örnek anasözleşmeler güncellenmiştir.
       Bu kapsamda, Bakanlığımız yetki alanında hali hazırda kurulu kooperatiflerin intibak işlemleri için 26 adet yeni örnek anasözleşme hazırlanarak Bakanlık Makamının 31/05/2022 tarihli ve 75094583 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yeni örnek anasözleşmeler 23/08/2022 tarihi itibariyle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) ve Bakanlığımız internet sitesine yüklenmiştir. 
Kooperatiflerin 26 Ekim 2024 tarihine kadar yapacakları intibak işlemleri için;
     Bakanlığımız Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün Kooperatiflerin kuruluş ve değişiklik izin işlemlerinin yürütülmesi hakkındaki 2022/3 sayılı Genelgesi ile intibak işlemleri ile ilgili 2022/4 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır.

       Söz konusu genelgelere ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

       Kooperatif Kuruluş ve Değişiklik İzin İşlemlerinin yürütülmesi hakkındaki 2022/3 sayılı Genelge için tıklayınız.
       Düzeltme Beyanı Formatı için tıklayınız.
       İntibak İşlemleri ile ilgili 2022/4 sayılı Genelgesi için tıklayınız.
       İntibak Anasözleşmesi Hazırlama Yönergesi için tıklayınız.
       İntibak dilekçesi örneği için tıklayınız.
       İntibak kararı örneği için tıklayınız.