OLAĞAN GENEL KURUL YAPACAK KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE !!!

19 Aralık 2023

          Bilindiği üzere yeni Koop-Bis sistemiyle ilgili kooperatiflerin Koop-Bis üzerinde Olağan Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce İdari/Mali Durum girişi yapmış olmaları ve bunu “Tamamlandı” konumuna getirmeleri gerekmektedir. Kooperatiflerin Genel Kurullarda bulundurulacak Bakanlık Temsilcisi istem dilekçelerini Müdürlüğümüze teslimi sırasında bu bilgiler sistem üzerinden kontrol edilecek olup bilgi girişinin tamamlanmasına müteakip dilekçeleri işleme alınacaktır.
           Ayrıca 23.08.2022 tarihinden önce kurulan Bakanlığımıza bağlı tüm kooperatiflerimiz için intibak zorunluluğu bulunmakta olup intibak izin işlemlerinin Genel Kurullardan önce tamamlanarak Genel Kurul gündemine intibak maddesi dahil etmeleri gerekmektedir. İntibak işlemlerinin tescilinde Genel Kurul kararı zorunlu olmakla birlikte bu işlemler için son tarih 26.10.2024 ‘tür. Bu tarih itibari ile intibak işlemlerini tamamlamayan kooperatifler, 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmü uyarınca dağılmış sayılacaktır.