Hal Kayıt Sistemi

15 Mayıs 2024
HAL KAYIT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ !

HAL KAYIT SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ !

Hal Kayıt Sistemine Kayıtta İstenecek Belgeler          
 
SANAYİCİ
 
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu (Web sitemizde mevcut)
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Sanayi sicil belgenin aslı veya onaylı örneği
5- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
 
İHRACATÇI
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu (Web sitemizde mevcut)
2- İlgili ihracatçı birliğine kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
   
İTHALATÇI
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu (Web sitemizde mevcut)
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
 
ÜRETİCİ
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu (Web sitemizde mevcut)
2- ÇKS kaydını gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği
3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
 
ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu (Web sitemizde mevcut)
2- Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
  
KOMİSYONCU
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu (Web sitemizde mevcut)
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
 
TÜCCAR
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu (Web sitemizde mevcut)
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
 
PERAKENDECİ (MARKET, MANAV, PAZARCI ve DİĞERLERİ)
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru  Formu (Web sitemizde mevcut)
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
 
MALLARI KENDİ TÜKETİMİNDE KULLANAN KURULUŞLAR  (LOKANTA, OTEL, HASTANE, YURT VE DİĞERLERİ)
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru  Formu (Web sitemizde mevcut)
2- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
 
DİĞER KİŞİLER (DEPO, TESİS, DAĞITIM MERKEZİ VE DİĞERLERİ)
  
1- Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru  Formu (Web sitemizde mevcut)
2- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)