2024 YILI KOOPDES BAŞVURULARI BAŞLADI

04 Mart 2024

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleri doğrultusunda Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, “Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği” 30 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Yönetmelikte 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede bazı değişiklikler yapılmıştır. Yine, Yönetmelik çerçevesinde Programın işleyişine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda, ilk uygulama olarak kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatif ve üst kuruluşlarının; faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projelerinin KOOP-DES kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür. 

Bununla birlikte, 2024 yılı için Bakanlık Makamının 16/02/2024 tarihli Onayı ile; kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının, faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projeleri KOOP-DES kapsamında desteklenecektir. Söz konusu başvurular 20 Şubat 2024 - 30 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak olup bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

KOOP-DES'e ilişkin faydalı olacak tüm bilgi ve belgeler "https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des" adresinde bulunmaktadır.