A.Ş GENEL KURULLARI İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

20 Şubat 2023

A.Ş Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Talebi İçin İstenen Belgeler (09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik)

1-Dilekçe(Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Hitaben)

2-Yönetim Kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi.

3-Gündem (Kararda Gündem Yoksa)

4-Bakanlık Temsilci ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

Bakanlık Temsilci ücretinin yatırılacağı Hesap:
Ziraat Bankası Konya Şubesi Hesap Nosu : 10005628
İBAN NOSU TR83 0001 0001 6800 0010 0056 28
YATIRILACAK MİKTAR 1 YIL İÇİN :HAFTA İÇİ        : 840,45 TL- HAFTA SONU      : 1.120,60 TL  DİR.


Şirket Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi talebi için gereken dilekçe örneği ve ekleri için tıklayınız.

Ayrıca ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNBakanlık temsilcisi istenmesi” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsile yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda müracaat edilmelidir. Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar tarafından çağrılması halinde, dilekçe bunlar tarafından imzalanır...” hükmüne yer verilmiştir. Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler ise Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre; Bakanlık Temsilcisi talepleri fiziki ve MERSİS üzerinden en az on gün önceden yapılacaktır. En az on gün önce yapılmayan müracaatlar için Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapılmayacaktır.

NOT: 
YATIRILAN MAKBUZUN AÇIKLAMASINA “KONYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK TEMSİLCİ ÜCRETİ ÖDEMESİ ŞİRKET ÜNVANI VE VERGİ NOSU ” OLARAK MUTLAKA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.